Με την χρήση ή/και την εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία της ιστοσελίδας parmedi.gr δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και ερευνών για την εκτίμηση της ποιότητας εκείνων που έχετε ήδη λάβει από το parmedi.gr και για έρευνα αγοράς ακόμα και με αυτοματοποιημένα μέσα πχ μέσω τηλεφώνου, sms, mms, εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου.
  2. Δραστηριότητες διαμόρφωσης προφίλ ακόμα και με ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τη συμπεριφορά και τις καταναλωτικές συνήθειές σας, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και την διατύπωση επιχειρηματικών προτάσεων ενδιαφέροντος.
  3. Πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών με αυτοματοποιημένα μέσα (π.χ. μέσω τηλεφώνου, sms, mms, εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ διαδικτύου) από τρίτους.