Η εταιρία Parmedi Pharmaceuticals ιδρύθηκε από την επιχειρηματική σύμπραξη καταξιωμένων στελεχών-επιχειρηματιών και υψηλά ιστάμενου επιστημονικού δυναμικού με πολυετή εμπειρία, επιτυχημένο ιστορικό και εξειδίκευση σε καινοτόμα ιατροτεχνολογικά σκευάσματα προηγμένων φαρμακοτεχνικών μορφών.

Με πίστη και προσήλωση στο όραμα της εγκαθιδρύει την παρουσία της επενδύοντας στην φαρμακευτική αγορά σε Ελλάδα και Κύπρο. Η τεράστια γνώση και η συσσωρευμένη εμπειρία μας καθιστά ειδικούς.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα χαρούμε να δεχθούμε και να απαντήσουμε οποιοδήποτε σχόλιο ή ερώτησή σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ