Το πρώτο και μοναδικό ολοκληρωμένο Portfolio HA

Hyaluronic Acid for Intra – Articular Injections

Είναι ένα φυσικό συστατικό του συνδετικού ιστού και του αρθρικού υγρού

  • Αποτελεί τη βάση των μεγάλων μοριακών μονάδων της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Σχηματίζει συνδέσεις με κολλαγόνο, πρωτεογλυκάνες, φιμπρονεκτίνη και νερό
  • Ενισχύει τη λίπανση της άρθρωσης
  • Αποσβένει την μηχανική τάση
  • Προστατεύει τον χόνδρο από τη διείσδυση φλεγμονωδών κυττάρων και την ενζυμική αποδόμηση
  • Προφυλάσσει τον οργανισμό από καρδιαγγειακά συμβάματα σε σχέση με τα ΜΣΑΦ (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα)
  • Μειώνει τον πόνο και την δυσκαμψία
  • Επιβραδύνει την εξέλιξη της ΟΑ
  • Επιτρέπει την μεγαλύτερη κίνηση της πάσχουσας άρθρωσης

Το υαλουρονικό οξύ υπό τη μορφή ενδοαρθρικών ενέσεων αποτελεί τη πιο δημοφιλή και συχνά εφαρμοζόμενη συντηρητική θεραπεία για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της οστεοαρθρίτιδας.

Η συντηρητική θεραπεία αποβλέπει στην μείωση του πόνου στην οστεοαρθρίτιδα αποκαθιστώντας την ιξωδοελαστικότητα του αρθρικού υγρού, και προάγοντας ταυτόχρονα την ενδογενή παραγωγή υαλουρονικού οξέος, βελτιώνοντας τη λειτουργίας της άρθρωσης και εξασφαλίζοντας την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου.

PDF

Η Parmedi Pharmaceuticals είναι η μοναδική εταιρία που ανέπτυξε το απόλυτα ολοκληρωμένο Portfolio ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ διαβαθμισμένης και προηγμένης φαρμακοτεχνικής μορφής και ιατροτεχνολογικής εξέλιξης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε όλα τα στάδια της οστεοαρθρίτιδας για κάθε <<προφίλ>> ασθενή.

PROMOVIA 2ml – 24mg

1 προγεμισμένη σύριγγα 24 mg/2ml

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PROMOVIA 2ml – 40mg

1 προγεμισμένη σύριγγα 40 mg/2ml

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PROMOVIA 4ml – 60mg

1 προγεμισμένη σύριγγα 60 mg/4ml

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PROMOVIA 4ml – 80mg

1 προγεμισμένη σύριγγα 80 mg/4ml

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PROMOVIA HYDRO
2ml – 50mg – TRH

1 προγεμισμένη σύριγγα 50mg HA TRH/20mg
Κατάλληλο για μικρές αρθρώσεις και τενοντίτιδες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PROMOVIA HYDRO
4ml – 100mg – TRH

1 προγεμισμένη σύριγγα 100mg HA TRH/40mg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα χαρούμε να δεχθούμε και να απαντήσουμε οποιοδήποτε σχόλιο ή ερώτησή σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ